Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Μυκόριζες, ένας πολύτιμος σύμμαχος

Οι μυκόριζες είναι μύκητες που συμβιούν με τα φυτά. Διακρίνονται σε εκτοτροφικές (που περιβάλλουν εξωτερικά τις ρίζες, vesicular) και σε ενδοτροφικές (που αναπτύσσουν το μυκέλιο τους και ανάμεσα στα κύτταρα τους φλοιώδους παρεγχύματος, arbuscular). Οι μυκόριζες τρέφονται με υδατάνθρακες που τους προμηθεύει ο ξενιστής.

Το πλούσιο μυκέλιό τους που καλύπτει τα ριζικά τριχίδια βοηθά το φυτό στην πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών, ιδιαίτερα του φωσφόρου, αφού ουσιαστικά αυξάνει την επιφάνεια της ρίζας που βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος.Θεωρείται ότι η πρόσληψη Zn και Cu καθώς και η αζωτοδέσμευση αυξάνει, όταν η ρίζα του φυτού είναι προσβεβλημένη από μυκόριζες.

Εχουν μεγάλη σημασία για φυτά με σαρκώδεις ρίζες και λίγα ριζικά τριχίδια, όπως  η άμπελος.
 Εκτεταμένες καλλιέργειες όπως καφές, κακάο κλπ στηρίζονται για τη θρέψη τους στις μυκόριζες.

Άλλα οφέλη που προκύπτουν από την συμβίωση φυτών και μυκοριζών είναι η αντοχή των πρώτων σε ασθένειες της ρίζας.
Συνήθως οι μυκόριζες αυθόρμητα συμβιούν με τις ρίζες των αμπελώνων. Όμως, η έντονη λίπανση, το όργωμα και η χρήση εντομοκτόνων μειώνουν την ποικιλία και την αποτελεσματικότητα των μυκοριζών.*

Έρευνες που διεξήχθησαν σε συνθήκες χαμηλού αφομοιώσιμου φωσφόρου, έδειξαν σημαντικά αυξημένη ανάπτυξη σε πρέμνα που εμβολιάστηκαν με μυκόριζες σε σχέση με μη εμβολιασμένα.
Πιο συγκεκριμένα, σε έδαφος που πριν είχε απολυμανθεί με καπνισμό (βρωμιούχο μεθύλιο), τα εμβολιασμένα πρέμνα αναπτύχθηκαν καλύτερα και έδωσαν 66% παραπάνω παραγωγή, σε σχέση με τα μη εμβολιασμένα.
Σε άλλο πείραμα αγρού, όλα τα πρέμνα προσβλήθηκαν από μυκόριζες μετά από διάστημα 15 μηνών, ασχέτως αν είχαν εμβολιαστεί με μυκόριζα. Βέβαια, η ολική ανάπτυξη των εμβολιασμένων πρέμνων ήταν 13 % αυξημένη σε σχέση με τα μη εμβολιασμένα μετά από 19 μήνες.**B. & Π. Σωτηρίου
* Amelia Camprubí , Victoria Estaún , Amaia Nogales , Francesc García   Figueres , Marta Pitet ,   Cinta Calvet

** Robert G. Linderman and  E. Anne Davis  and J. A. Menge,  D. J. Raski,  L. A. Lider,  E. L. V. Johnson and  N. O. Jones

1 σχόλιο :