Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

Γη διατόμων

Η γη διατόμων (διατομίτης, kieselgur)   είναι ένα πυριτικό, ιζυματογενές ορυκτό που προέρχεται από απολιθωμένα διάτομα, τα οποία είναι απολιθωμένο φυτοπλαγκτόν με σκληρό κέλυφος.

Η γη διατόμων εξορύσσεται από τον βυθό λιμνών ή θαλασσών, όπου έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες από το πέρασμα χιλιετιών, και ακολουθεί  λειοτρίβηση στο κατάλληλο μέγεθος και αναλόγως την χρήση που προορίζεται. Το φυσικό μέγεθος των ατόμων μπορεί να είναι από 3 μm έως και πάνω από  1 mm. ( Ενδεικτικά μεγέθη: ζυμομύκητες από 1 έως 10 μm, σωματίδια προερχόμενα από το σταφύλι 0,01 mm έως 10 mm, βακτήρια 0,1 μm έως 1 μm )* .Επεξεργασμένη γη διατόμων
Συνήθεις χρήσεις του διατομίτη είναι σαν ήπιο λειαντικό μέσο, σε γυαλιστικά μετάλλων και οδοντόπαστες, καθώς και σαν μέσο φιλτραρίσματος υγρών όπως νερού, κρασιού κτλ.

Για το φιλτράρισμα του κρασιού χρησιμοποιούμε την λεγόμενη food grade γη διατόμων, που παράγεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία όπου μετά την εξόρυξη και την λειοτρίβηση στο κατάλληλο μέγεθος, ο διατομίτης μπαίνει σε ειδικούς φούρνους. Με την μέθοδο αυτή, αποκτάμε πλεονεκτήματα σε σχέση με τον απλό διατομίτη, όπως μεγαλύτερο πορώδες.

Στο οινοποιείο ο διατομίτης είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των παραγωγών, καθώς ανάλογα με το μέγεθος της κοκκομετρίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές διαφορετικές φάσεις  της παραγωγής του οίνου.

 Για παράδειγμα σε κρασί που δεν έχει υποστεί κανένα κολλάρισμα και περιέχει μεγάλο φορτίο λασπών,  μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γη διατόμων διαπερατότητας 4 Darcies ( μονάδα διαπερατότητας. Χαρακτηριστικά, η άμμος έχει διαπερατότητα 1 Darcy).                                          Για φιλτράρισμα αποστειροποίησης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διατομίτη διαπερατότητας 0,35 Darcies.       

Παράδειγμα φίλτρου διατομικής γης
* Στοιχεία παρμένα από το INSTITUTE FRANCAIS DE LA VIGNE ET DU VIN.
Β. & Π. Σωτηρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου